Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

This scientific theory has now been proved be false.

A.

This scientific theory

B.

has now been proved

C.

be

D.

false

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

be → tobe

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...