Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

My father was thinking of buy a new computer for me.

A.

My father

B.

was thinking

C.

buy

D.

a new computer for me

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

buy → buying

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...