Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The students should be treat as individuals with both their strengths and

their weaknesses.

A.

The students

B.

should be treat

C.

as individuals with both their strengths

D.

their weaknesses.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

should be treat → should be treated

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...