Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The fight against illiteracy continued in summer of 2002.

A.

The fight against illiteracy

B.

continued 

C.

in summer 

D.

of 2002

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

in summer  → in the summer 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...