Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Have you ever hear about the Medecins Sans Frontieres (MSF)?

A.

Have

B.

ever hear

C.

about

D.

the Medecins Sans Frontieres

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ever hear → ever heard

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...