Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

What preparations did you and your family made?

A.

What preparations 

B.

did 

C.

you and your family 

D.

made

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

made → make

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...