Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Hi, Ann! Next Sunday was my birthday. Can you come to my party?

A.

Next Sunday

B.

was

C.

my birthday

D.

Can you come to my party

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

was → is

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...