Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Luckily I met a friend he was eating in the restaurant.

A.

Luckily

B.

I met a friend

C.

he

D.

was eating in the restaurant

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

he → who

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...