Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Did you really have good time there?

A.

Did 

B.

you 

C.

have 

D.

good time there

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

good time there → a good time there

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...