Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Where did you stayed in Paris?

A.

Where

B.

did

C.

stayed

D.

in Paris

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

stayed → stay

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...