Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I always feel safe tell my close friends my secrets.

A.

I

B.

feel safe

C.

tell

D.

my close friends my secrets

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tell → to tell

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...