Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I will like another cup of coffee, please!

A.

will

B.

another

C.

cup of coffee

D.

please

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

will → would

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...