Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I will like another cup of coffee, please!

A.

will

B.

another

C.

cup of coffee

D.

please

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

will → would

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...