Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Despite of the heavy traffic, we arrived on time.

A.

Despite of

B.

traffic

C.

arrived

D.

on time

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Despite of → Despite 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...