Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

He got married with a Pole last year.

A.

got married

B.

with

C.

Pole

D.

last year

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

with → to

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...