Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The fighting started behind of the far goal.

A.

fighting

B.

started

C.

behind of

D.

goal

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

behind of → behind

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...