Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

He didn’t have the money which were needed for his wife’s operation

A.

didn’t

B.

were

C.

for

D.

operation

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

were → was

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...