Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The new supermarket is nearby the bank.

A.

new

B.

is

C.

nearby

D.

bank

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nearby → near

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...