Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I am attending evening classes of philosophy and fine art.

A.

am attending

B.

of

C.

and

D.

art

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

of → in

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...