Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Everyone knows that smoking effects your health.

A.

Everyone

B.

knows

C.

effects

D.

health

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

effects → affects

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...