Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I shall contact with you again as soon as the dates of the trip have been confirmed.

A.

contact with

B.

as soon as

C.

of

D.

confirmed

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

contact with → contact 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...