Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

My teachers congratulated me for my success.

A.

teachers

B.

congratulated

C.

for

D.

success

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

for → on

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...