Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

She said the doctor that she was unable to sleep.

A.

said

B.

that

C.

was

D.

sleep

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

said → said to / told

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...