Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

She apologized and said that she won’t do it again.

A.

apologized

B.

that

C.

won’t

D.

again

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

won’t → wouldn’t

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...