Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

If I find your pen. I send it to you.

A.

find

B.

pen

C.

send

D.

to

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

send → will send

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...