Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The fields were full of cows and sheeps.

A.

The

B.

were 

C.

full of 

D.

sheeps

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

sheeps → sheep

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...