Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

When I bought the dress, I didn’t notice nothing wrong with it.

A.

bought

B.

didn’t

C.

nothing

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nothing → anything

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...