Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I have a problem to memorizing names of people.

A.

have

B.

problem to

C.

memorizing

D.

names

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

problem to → problem with

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...