EU ra đời nhằm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong những lĩnh vực nào?

A.

Kinh tế, tiền tệ.

B.

Chính trị, đối ngoại

C.

Kinh tế, an ninh.

D.

Kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...