EU ra đời nhằm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong những lĩnh vực nào?

A.

Kinh tế, tiền tệ.

B.

Chính trị, đối ngoại

C.

Kinh tế, an ninh.

D.

Kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...