EU ra đời nhằm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong những lĩnh vực nào?

A.

Kinh tế, tiền tệ.

B.

Chính trị, đối ngoại

C.

Kinh tế, an ninh.

D.

Kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...