Este nào khi trùng hợp tạo thành sản phẩm dùng làm thuỷ tinh hữu cơ?

A.

Metyl acrylat.

B.

Metyl axetat.

C.

Metyl metacrylat.

D.

Metyl acrylat và metyl metacrylat.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...