este metyl propionat có công thức cấu tạo là:

A.

HCOOCH3

B.

CH3COOCH3

C.

C2H5COOCH3

D.

CH3COOC3H7

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...