este metyl propionat có công thức cấu tạo là:

A.

HCOOCH3

B.

CH3COOCH3

C.

C2H5COOCH3

D.

CH3COOC3H7

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C2H5COOCH3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...