este metyl propionat có công thức cấu tạo là:

A.

HCOOCH3

B.

CH3COOCH3

C.

C2H5COOCH3

D.

CH3COOC3H7

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C2H5COOCH3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...