ESA là chữ viết tắt của

A.

đồng tiền chung châu Âu.

B.

liên kết vùng châu Âu.

C.

cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu.

D.

ngân hàng trung ương châu Âu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...