ESA là chữ viết tắt của

A.

đồng tiền chung châu Âu.

B.

liên kết vùng châu Âu.

C.

cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu.

D.

ngân hàng trung ương châu Âu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ESA là chữ viết tắt của European Space Agency (Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu) được thành lập năm 1975.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...