Em hãy tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” trong câu dưới đây :
“Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.”

A.

ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây

B.

Trần Quốc Khái

C.

tỉnh Hà Tây

D.

quê ở huyện Thường Tín

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...