Em hãy ghép những đoạn văn về luật chơi kéo co ở cột bên phải với các phần tương ứng ở cột trái cho thích hợp.

A.

1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a.

B.

1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d.

C.

1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - b.

D.

1 - a, 2 - d, 3 - c, 4 - b.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...