Em hãy ghép các phần mở bài ở cột bên phải với yêu cầu đề bài ở cột bên trái cho thích hợp :

A.

1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a.

B.

1 – a, 2 – c, 3 – b, 4 – d.

C.

1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – b.

D.

1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 - d

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...