Em hãy điền từ chứa tiếng có vần “êt” hoặc “êch” để hoàn thành câu sau :
“Mặt trời mọc … phía sau rặng tre.”

A.

chênh chếch

B.

tênh hếch

C.

lệt bệt

D.

hềnh hệch

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...