Em hãy chuyển câu sau thành một câu ghép có dùng cặp quan hệ từ ?
Con người gần gũi với thiên nhiên. Họ sẽ biết sống hoà hợp với thiên nhiên hơn.

A.

Vì con người gần gũi với thiên nhiên nên họ sẽ biết sống hoà hợp với thiên nhiên hơn.

B.

Không những con người gần gũi với thiên nhiên nên mà còn sẽ biết sống hoà hợp với thiên nhiên hơn.

C.

Mặc dù con người gần gũi với thiên nhiên nhưng họ sẽ biết sống hoà hợp với thiên nhiên hơn.

D.

Tuy con người gần gũi với thiên nhiên nhưng họ sẽ biết sống hoà hợp với thiên nhiên hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...