Em hãy chọn từ trái nghĩa với từ “mạnh” để điền vào chỗ chấm trong thành ngữ : “Mạnh dùng sức, … dùng mưu”.

A.

yếu

B.

thua

C.

ốm

D.

kém

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...