Em hãy chọn âm đầu “l” hay “n” thích hợp để điền vào chỗ trống.
…ành …ặn, …ao …úng

A.

l - l, n - n

B.

l - n, l - n

C.

n - l, n - l

D.

n - n, l - l

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...