Em có nhận xét gì về vua Minh Mạng trong câu chuyện “Đối đáp với vua” ?

A.

Đó là một ông vua giỏi chữ nghĩa và rất nhân từ, giữ đúng lời hứa tha tội cho Cao Bá Quát nếu cậu đối lại được vua.

B.

Đó là một ông vua đầy quyền uy, khi xa giá của vua đi đến đâu là quân lính phải dẹp đường, thét đuổi người dân đến đó.

C.

Đó là một ông vua thích ngao du, ngắm cảnh khi đi từ Huế ra Thăng Long để thưởng ngoạn cảnh đẹp Hồ Tây.

D.

Đó là một ông vua quyền lực, có thể bắt phạt bất cứ ai đắc tội với vua và cũng có quyền tha tội cho bất cứ ai ông ta muốn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...