Êlectron trong trạng thái cơ bản của nguyên tử hiđrô:

A.

Đã rời khỏi nguyên tử.

B.

Vẫn còn liên kết với nguyên tử.

C.

Ở trên quỹ đạo có năng lượng thấp nhất.

D.

Ở trên quỹ đạo có năng lượng cao nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ở trên quỹ đạo có năng lượng thấp nhất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...