Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh để phát triển chăn nuôi loại gia súc nào hiện nay?

A.

Lợn và gia cầm.

B.

Bò thịt và lợn.

C.

Trâu và dê.

D.

Dê và cừu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bò thịt và lợn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...