Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh để phát triển chăn nuôi loại gia súc nào hiện nay?

A.

Lợn và gia cầm.

B.

Bò thịt và lợn.

C.

Trâu và dê.

D.

Dê và cừu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...