Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng:

A.

Bằng một đường thẳng

B.

Một đoạn thẳng

C.

Một đường thẳng có hướng.

D.

Một đường cong

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...