Đường thẳng y = m cắt đường cong y = x4 - 2x2 - 3 tại hai điểm phân biệt khi:

A.

m > -3 hoặc m= -4.

B.

m < -4 hoặc m= -3.

C.

-4 < m < -3.

D.

m > -4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hoành độ giao điểm của đường thẳng y = m và đường cong y = x4 - 2x2 - 3  là nghiệm của phương trình:

y = x4 - 2x2 - 3 = m ⇔ x4 - 2x2 - m - 3 = 0.

Đường thẳng cắt đường cong đã cho tại hai điểm khi và chỉ khi phương trình: 

X2 - 2X - m - 3 = 0 (X = x2 ) có hai nghiệm, trong đó có một nghiệm dương và 1 nghiệm âm hoặc có 2 nghiệm dương trùng nhau. Điều này xảy ra khi và chỉ khi:


Hoặc: Δ'=0, S>0, P>0  ⇔ m= -4.

Vậy m > -3 hoặc m= -4 thỏa mãn bài toán

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...