Đường thẳng y = m cắt đường cong y = x4 - 2x2 - 3 tại hai điểm phân biệt khi:

A.

m > -3 hoặc m= -4.

B.

m < -4 hoặc m= -3.

C.

-4 < m < -3.

D.

m > -4

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...