Đường thẳng img1 đi qua img2 cắt img3; img4 tại img5, img6 sao cho img7 là trung điểm của img8. Khi đó độ dài img9 bằng

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:   Dễ thấy tam giác img1 vuông tại img2 suy ra img3.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...