Đường thẳng d: có một véctơ chỉ phương là:

A.

(-2 ; -2 ; 1)

B.

(2 ; -2 ; 1)

C.

(-2 ; 2 ; 1)

D.

(2 ; -2 ; -1)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...