Đường số 4 được giải phóng từ khi nào?

A.

Từ ngày 22 - 10 - 1950.

B.

Từ ngày 13 - 10 - 1950

C.

Từ ngày 8 - 10 - 1950

D.

Từ ngày 18 - 9 - 1950

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ ngày 22 - 10 - 1950.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...